Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
负债 负担 负片 负电 负的 负荷 负责
负债 负担 负片 负电 负的 负荷 负责

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

负片

[fu4 pian4]
璽
ترديدوونكى;خنثى کول;شنډول;کليشه;منفى;نفى;نفى كوونكى;سالب;منفي;نفئي;سلبي;نافي