Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
睡梦 睡椅 睡眠 睡眼 睡著 睡袋 睡过
睡眠者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

睡眠者

[shui4 mian2 zhe3]
何痸
تراورس;(لكه داورګاډى پټلى);اړم يا دړه چې بل شى;پرې تكيه كيږي;خوب وړى;ويدېدونکی;ويديدونكى