Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鞭子 鞭笞
鞭子 鞭笞

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

鞭子

[bian1 zi3]
聾
ترت;غمچينه;کوهړ;(په لښته په متروكه);(دهګى);(غمچينه);پړول;په پارلمان كې دګوند دغړيو څارونكى;په چنګك دكب نيول;په شړك وهل;په متروكه;په متروكه وهنه;په يوه ترپ تلل;تازيانه;تاوول;تراټ;ترټ;جړكول;چوكه;دره;دمتروكې شړك;دهګى اوپيروى ګډوله خوراك;رپېدل;رېبل;رېودل;شاربل;شړك وركول;شړكول;شلاخه;قمچينه;ګلوښته;ګينده كول;کروړه;کمچينه;لو کول;ماتې وركول;متروكه;متروكه وهونكى;متروکه;وهل;سپارتاک;قمچي;شلاغ;ترکول;کلوښته;په غونډه كېګډون ته داستازوبلنه;په مقننه جرګه كې دګوندناظم;دجرګې استازوته دګونددناظملارښوونې اوتګلاره;سخت غندل;كلكه نيوكه كول;لاندې كول;ماته وركول