Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侵占 侵夺 侵扰 侵犯 侵略 侵越 侵透
侵略国 侵略地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

侵略国

[qin1 l黣4 guo2]
獻菠瓣
تخطي کوونکی;بېرلووال;تېريوال;بلوسوونکی;تجاوزکوونکی;تېرو;تېری کوونکی;متعرض;متهاجم;غاصب;جابر;بلوسونكى;پارونکی;تېريګر;متجاوز;يرغلګر