Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扼制 扼要
扼制 扼要

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

扼制

[e4 zhi4]
с
تر بتول;تړل;خفه كول;ديو شى دودې او عمل مخه نيول;زنۍ كول;زيندۍ کول;غرغره کول;قصاب;کوناری