Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阅世 阅历 阅览 阅读
阅世 阅历 阅览 阅读

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阅历

[yue4 li4]
綷菌
تجربه کاري;(دژوند);ازميښت;پخوالى;تجربه;خاکي;خوږېدل;دردېدل;دړدېدل;دوکېدل;ربړېدل;رنځېدل;سرګذشت;سړې تودې;سوهېدل;عذابېدل;كتنه;کرتب;کړېدل;کشفول;ګالل;ماجرا;مشاهده;کارداني;ممارست;مجريت;بېزارېدل;احساسول;تمتع;پختګي;سابقه;کسبول;شور