Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逐字 逐步 逐渐 逐退
逐字 逐步 逐渐 逐退

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

逐字

  1. [zhu2 zi4]
    硋
    تحت اللفضي;تورى په توري;ټكى په ټكي;كټ مټ ويل;بشپړ;ټكى په ټكى;دقيق
  2. [zhu2 zi4]
    硋
    تحت اللفظ