Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喉咙 喉头 喉总 喉痧 喉音
喉音字

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

喉音字

[hou2 yin1 zi4]
筹
تالوييز;حلقى;حلقي;ستونيز;کوچنۍ ژبيز