Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
憔悴
憔悴

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[qiao2]

( ناروزل شوې );( وحشى );اندرغپ;بدمذهبه;بلښه;بې چورته;بې لارې;بېدرکه;ډنګر چې سترګى يې لويدلىوى;رنګ الوتی;زېړ پېړ;زېړزبېښلی;لا درکه;لار ورکی;له لارې وتلی;ناايله;ناروزل شوى;کړاغند