Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
供以 供养 供娱 供应 供桌 供给 供职 供血 供认 供需
供以 供养 供娱 供应 供桌 供给 供职 供血 供认 供需

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

供桌

[gong1 zhuo1]
ㄑ
پام كول;ازمويل;آزمويل;آزمېيل;اشاره كول;اګاه کېدل;امتحانول;بدرګه كول;په زړه لرل;پوهنه;پوهه;پوهېدل;پېدا کول;پيېدل;جاروتل;څارل;حکمت;ځيركېدل;دانايي;دانش;سترګې پرې لګېدل;سلاكول;علم;كتل;ګورل;ګوېږل;ګيان;کتل;کسل;کشفول;کمال;ليدل;ليدنه كول;ملا قات كول;ملګرتيا كول;وګوره;دومه;ډک;ډډيي;ډقره;ډريور;ډريوري;ډروجاني;ځا;ډانډۍ;معاينه