Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纯化 纯粹
纯化 纯粹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

纯化

[chun2 hua4]
て
پاكي;تزکيه;تصفيه;تطهير;چاڼونه;چاڼېدنه;چاڼېده;چڼونه;سپېڅغننه;مينځنه;نوږونه;صفاکاري;صفاوالی;زکات