Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
风俗 风信 风凉 风动 风扇 风格 风湿 风琴 风瘫 风筝 风镜 风障 风靡
风俗 风信 风凉 风动 风扇 风格 风湿 风琴 风瘫 风筝 风镜 风障 风靡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

风琴

[feng1 qin2]
礮
( ارغنون );( دبدن );ارغنون;ارګان;اله;آله;اندام;اورګان;خبرلوڅ;دستګاه;رکن;سازمان;عضو;غړى;غړی;ګړاوی;وسيله;اجنسي;عضوه;هيئت;جهاز;غړي;موسسه