Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唤出 唤审 唤起 唤醒
唤醒 唤醒的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

唤醒的

[huan4 xing3 de5]
酬眶
بيداري;فعال كېدل;وېښتوب;ویښه;بېداري;پاڅېده;ويښونه;ويښتوب