Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
文具 文凭 文化 文字 文学 文库 文明 文法 文盲 文竹 文职 文艺 文选
文艺复

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

文艺复兴

[wen2 yi4 fu4 xing1]
ゅ美蝋砍
بياژوند;ديورپ په تاريخ كى دڅوارلسمى پيړى نه ترشپاړ سمى پيړى پورى ديونان دزاړه هنر او ادب او تورو علومواوفنونو دبيار اژوندى كولو نهضت;رنسانس;رونسانس;نوى والى