Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
示众 示威 示意 示范
示众 示威 示意 示范

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

示范

[shi4 fan4]
ボ絛
بيان;بيانونه;تبارز;تشريح;تظاهر;تعريف;تفسير;تمثيل;توجيه;توصيف;توضيح;جلوس;جلوه;شرح;لاريون;لياريون;مارش;مظاهره;نمايش;ښوونه;ښودنه;نمايشي;څرګندونه;ښكارونه