Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[zhuo1]

( لكه دبحت داّجند اڅخه );انځور;تابلو;تخته;جدول;جماعت بندي;ځنډول;خواړه;دړه;دمېز دشاوخواخلك;دميزپرسرايښودل;ډوډۍ;سيا;شا ته اچول;صنف صنف کونه;غونډى;فهرست;فهرست ايستل;ګروپ بندي;کاغل;لست;لېست;مېز;ميز;ډسک;لښتيال;خانه خانه;ګراف;بحث اوغور;بحث اوغورته;ټالول