Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

承座

[cheng2 zuo4]
┯畒
بېرنګ;(پرينګ);(جمع);(ددريدو ياتګ);ارتباط;اړه;اړيکه;اړيکى;اغيزه;اموسته;انتساب;بندر;بندرګا;پايه;پټن;پېش آمد;تاوان رسول;تکيه;چارچلند;چال چلند;چلاو;چلن;چلند;چم;حالت;حمل;څوڅلن;دريځ;دماشين هغه پرزه چه بله پرزه پكى څرخيږى;ډکه;رابطه;رفتار;روش;رويه;زغم توان;سروکار;سرېکار;سلوک;عارت;غونی;فتح کول;ګوزاره;کردار;کړه وړه;لام لباس;لنګرځی;لنګه;لورى;ليس او نښان;مفهم او معند;وضع;متحمل