Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纺织 纺锤
纺织 纺锤

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[fang3]

بېځل;پخوړول;پنډی کول;تاوول;تاوېدل;چورلک;چورلول;چورلونګ;چورلونه;چورلېدل;چورلېدنګ;چورلېدنه;چورليدل;څرخ;څرخ خوړل;څرخول;څرخونه;څرخېدل;څرخېده;رېشل;زبېښل;ژنل;سربډالي;سرګرځېدنه;ګرزول;ګرزېدل;کښېختل;نښتېځل;نښېځل;نيښل;ورېسل;ورېشل;کلېچول