Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
算命 算子 算术 算盘
算命 算子 算术 算盘

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

算子

[suan4 zi3]
衡
بوميا;په كار اچوونكى;چلوونکى;چلوونکی;ډايرکټر;عملى كونكى