Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
愚昧 愚笨 愚钝
愚昧 愚笨 愚钝

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yu2]

بودلنه;ابله;اثبات;احمق;انايي;اوږدغوږی;باډو;باوله;بړبنګ;بودله;بوده;بوړ;بوزي بنده;بوله;بې خونده;بې دماغه;بې عقل;بې مغزه;بېړا;بېعقل;بېعقله;بيړا;پاګل;پڅ ذهنه;پراختيا;پوک;پوهړ;تش مغزه;تش مغزی;ټانټس;جګلاوو;چادی;چارپاى;چاړا;چاړی;چان;چاوی;چلر;ځناور;حيوان;خپل خر تر اوبو پورې ايستل;خډل;خردنګ;خرډبه;خرډګ;خرسوار;خرومږ;خېله;دومنده;ډر;زړه وهونكى;ساده;ساده بډانګ;ساډنګ;ساډۍ;سډول;سربداله;سوډر;شوده;غبي;غټه مړدکه;غول;ګادړ;ګج ګول;ګدی;ګډی خر;ګودې;کدوسری;کروېږه;کمعقل;کورمغزه;ګېدی;لاډيز;لباړ;لل;لوده;متړ;نافهمه;ګېدي;ډز;بګت;منګو;بې وقوف بېوقوف;تهي دماغ;ابلهانه;احمقانه;خردماغ;ګاګېړی;ناپوه;پوچ;چټي;کانه;کم عقله;جاهل;کودن;تورغوږی;بې معنی;نادان;پرته;بې سده;بې سروسامان;پلونډ;چادي;کوټه;ناقص;پڅ