Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
配上 配伍 配克 配全 配子 配手 配料 配方 配电 配称 配给 配置 配送 配音 配额
配上 配伍 配克 配全 配子 配手 配料 配方 配电 配称 配给 配置 配送 配音 配额

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

配克

[pei4 ke4]
皌
بوډۍ نيول;په ټونګره سورى كول;په ټونګه وهل;په مښوكه وهل;په مښوكه سورى كول  په مشوكه سورى كيدل;ټونګاره;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګه;چرکېدل;چړسکې وهل;سوړ شمال;مېږي مېږي کېدل