Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
编入 编写 编成 编纂 编织 编辑 编队
编入编 编入预

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

编入预算

[bian1 ru4 yu4 suan4]
絪箇衡
بودجه;بچت;بودجه ټاكل;بوديجه;دخرڅ او ګټى سنجش يا اټكل;ذخيره;سپما;بودِجه