Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[lei3]

بوټول;بې عزته کول;پراټل;پښې وهل;تاوان اړول;تاوان رسول;تعرض کول;ټپى كول;چوڼکی;څمولول;څورنګول;خوابدي کول;خوږول;ذبح کول;زخمي کول;زوکلول;زياړې کول;زيان رسول;زيانمن كول;زيانمنول;ژوبلل;ژوبلول;ضرر رسول;ګاتل;ګايل;ګواتل;کوتل;سوخول;ازارول;معيوبول;پرهارجن;خار;ګذارول;جفا;ټپي كول