Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咯咯
咯咯叫 咯咯地 咯咯声 咯咯笑

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

咯咯叫

[ge1 ge1 jiao4]

( كړيكى );اپيلل;په حرص خوړل;چيغه وهل;دفيل مرغ;ژرژر خوړل;غړچول;غړغړې وهل;كريږه كول;كړكى;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);نغرل