Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yu3]

بندى كول;بندي کول;بي بي حوا;حبس کول;حبسول;زنداني کول;قيدکول;ګرفتارول;محبوسول;قيدول;بنديانول;ګيرول;بندي كول;زنداني كول