Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
以下 以前 以及 以后 以往 以杓 以蹄 以零
以零售

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

以零售方式

[yi3 ling2 shou4 fang1 shi4]
箂扳よΑ
بنجاره توب;بنجاره ګرى;بنجارى توب كول;پرچون;پرچون خر ځل;پرچون خرڅلاو;چونكى خرځول