Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
姑噜
姑噜姑

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

姑噜姑噜声

[gu1 lu1 gu1 lu1 sheng1]
﹉翽﹉翽羘
بڼ بڼ;بڼيدل;خرکى;خرېدل;(د پشۍ);خورخور;خوريدل;زمزم;زميدل;ګوڼا;ګوڼيدل