Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
梭子 梭标 梭鱼
梭子鱼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

梭子鱼

[suo1 zi5 yu2]
濒辰
بمه;( ماهى );دلكړي تيره سر;دنيزې يا ډال تيره سر;سرنېزه;سنبه;شل;شلګى;ګنټۍ;ګېنټۍ;کنټی;کولنګ;کوين;کيندی;نيزه;يوراز کب;چوکه;نېزه;بله;سانګه;څانګه