Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绝对 绝望 绝气 绝缘 绝育
绝对不 绝对的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

绝对的

[jue2 dui4 de5]
荡癸
بلاشرط;بې تړه;بې شرط;بې قيده;بې قيدوشرط;مطلق;بې قيدوشرطه