Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
昏厥 昏庸 昏昏 昏晕 昏眩 昏迷
昏迷的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

昏迷的

[hun1 mi2 de5]
癵
بلاپسې;بې اعتنا;بې تفاوته;بې توپيره;بې سوله;بې هوشه;بېحاله;بېخوده;بېران;بېسده;بېهوښه;بى خواږۍ;بى سده;بى علا قى;تومڼ;ځنګر;لاابال;لاشعوري;نا محسوسه;نه درك كيدونكى;ډنډوب;بېځانه;بې حسه;بې سده;بې حاله