Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
完善 完成 完整 完美
完整的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

完整的

[wan3 zheng3 de5]
Ч俱
بشپړ;بشپړونكى;بې كسره;پوره;تام;جامع;درېشي;سلامت;سوټ;صحيح;غونډ;کامل;مكمل;تړلئ