Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
司令 司仪 司务 司法
司令 司仪 司务 司法

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[si1]

بړانګه;بنګړه;پلوشه;چوپړ;څانګه;خدمت;خدمتګاري;خدمتګذاري;د پارتمان;دايره;دېپارتمان;ديپارتمنت;ډيپارټمنټ;سروېس;سونډ;شعاع;شعبه;غوړانګه;قسمت;وزارت;ولات;مديريت;تربيون;شاخ;اداره