Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
镀以 镀金 镀银 镀锌 镀锡
镀以银 镀以黄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

镀以黄铜

  1. [du4 yi3 huang2 tong2]
    玲独簧
    برنج;(اصط);پوره ډاډه;پيسه;جندکه;دمسواو جستو مخلوط;روپۍ;زيړ;ژړ;ماتې روپۍ;هژدات;ژيړين;زېړ;ژيړ
  2. [du4 yi3 huang2 tong2]
    玲独簧
    برنج;(اصط);پوره ډاډه;پيسه;جندکه;دمسواو جستو مخلوط;روپۍ;زيړ;ژړ;ماتې روپۍ;هژدات;ژيړين;زېړ;ژيړ