Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
富机智

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

富机智的

[fu4 ji1 zhi4 de5]
碔审醇
پېشوۍ;تښتند;تېنکی;ثناخوان;چټاق;ډونګرۍ;ښويکی;کرنډۍ;کړېڅۍ;کړيچی;لاستوره