Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坏了 坏事 坏人 坏处 坏心 坏批 坏死 坏的 坏透
坏了 坏事 坏人 坏处 坏心 坏批 坏死 坏的 坏透

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

坏的

[huai4 de5]
胊
( مشكل );بد;بد بخته;بلا;بيمار;په ناوړه توګه;جلبل;خراب;درد;دردمن;رنځړى;رنځمن;رنځور;رنځورغاړى;سرير;سوهېدونکی;ګران;کانه;کړاوو;مريض;مصيبت;مضر;ناجوړه;ناجوړی;ناروغ;ناروغ غلط;ناروغه;ناروغۍ;ناسازه;ناوړه;کږوبی;ناجوړ;ناساز;ناتاب;ناجوړى;علتي;ناکوکه;عليل;زهير