Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
巡洋 巡航 巡警 巡逻
巡洋 巡航 巡警 巡逻

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

巡航

  1. [xun2 hang2]
    ǖ
    په سند كې دبېړۍ څارنه كول;دالو تكې حركت په هوا كې;دتكسى موتړر ګرځېدنه;دسپر ليو دپيدا كولو دپاره;سفرکول
  2. [xun2 hang2]
    ǖ
    په سند كې دبېړۍ څارنه كول;دالو تكې حركت په هوا كې;دتكسى موتړر ګرځېدنه;دسپر ليو دپيدا كولو دپاره;سفرکول