Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫
吸引人

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吸引人的

[xi1 yin3 ren2 de5]
ま
په زړه پورې;جاذب;جذاب;دلفرېب;زړه راښکونکی;زړه راکښونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;مرافعه طلب