Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迷乱 迷人 迷住 迷信 迷失 迷惑 迷漫 迷离 迷蒙 迷路 迷途 迷阵
迷乱 迷人 迷住 迷信 迷失 迷惑 迷漫 迷离 迷蒙 迷路 迷途 迷阵

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

迷漫

[mi2 man4]
癵憨
( مبهم);اند غپ;اندرغپ;باډاسکه;تت;جنباز;چپه;چلکه;څانپه;څپه;څړکه;ډيچه;سينګاون;غرځی;لپو;مبهم;مبهوم;نا برسيره;نا ټاكلى;نا جوت;نا څرګند