Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
松开 松弛 松快 松散 松球 松的 松紧 松节 松貂 松饼 松鸦 松鼠
松开 松弛 松快 松散 松球 松的 松紧 松节 松貂 松饼 松鸦 松鼠

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

松快

[song1 kuai5]
肞е
په اسانۍ;خوشې په خوشې;سهل الهضم