Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
里拉 里程 里边 里面
里拉 里程 里边 里面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[li3]
ń
پکښې;پکښى;پکې;په;په مينځ كى;ترو;ترې;تنې;ته;څخه;ځنې;ځينې;داخل;دربط تورى;دننه;دننه پكى;کره;کښې;کښى;کې;نه;سليم العقل;في;انبارول;کښېواته;زننه;کښي;سهم;سوخول;په مشرۍ;دچاروپه سر كې;غوره شوى;نفوذ