Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
镀以 镀金 镀银 镀锌 镀锡
镀以 镀金 镀银 镀锌 镀锡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[du4]

پشقاب;غاب;( پليټ );( قاب );بشقاب;پرېچ;پړاخ;پلګ;پېشقاب;پيت;تخته;تخته ګۍ;تلبر;تينګړی;تینګړی;جیوه کول;چاپړاخ;حکاکي;خاګينه;خړاسی;دچاپ كليشه;دړه;دسرواو سپينو لوښي;دښيښې;دمصنوعي غاښوزامه;رکېبی;ساګنی;ستلی;غورى;قاب;کتخ;کتغ;کوډالۍ;کوناغ;کيندنه;لوحه;يا فلزنرۍ پرده چې حساس كيمياوي مواد لري او عكس پرې اخستل شي;ستوف;پرچ;پلېټ;نالبکی;ساګڼی;تابلو