Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
南京 南半 南回 南方 南纬 南辕 南部 南针 南风
南京 南半 南回 南方 南纬 南辕 南部 南针 南风

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [nan2]

    پښوخوا;جنوب;سهېل;سهيل;سوهيل;سوېل;کوړته;سهېلي;سويل;خوا;پلو;ګځاري
  2. [nan2]

    پښوخوا;جنوب;سهېل;سهيل;سوهيل;سوېل;کوړته;سهېلي;سويل;خوا;پلو;ګځاري