Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
助学 助理 助词 助跑 助长
助学 助理 助词 助跑 助长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

助理

[zhu4 li3]
瞶
پشتګيره ، پشت ګيره;لاس وزری;لاس ګری;پشتګير، پشت ګير;بچک;بېټ;جګ برېښ;دستګیري;ډپتي;سرپړکمشر;شاټينګي;شاټينګی;ګړبوزی;ګواخ;ګواخنه;كومكي;کومک;کومکي;لاس نيونه;لاس نيوى;لاس ورکړه;لاس ورکونه;لاسګری;لوستونکى;مرستونی;مرستی;مرستيال;معاون;معين;ډپټي;اسسټنټ;اسيستانت;دستيار;چاره ساز;غاورسى;ظهير;ياور;پوهنيار;شاټينګى;يار;پشتيبان;مل;نصير;مرستيال