Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赤字 赤脚 赤陶 赤露
赤字 赤脚 赤陶 赤露

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

赤脚

  1. [chi4 jiao3]
    í竲
    پښې لوڅې په بيبلې پښې شوې;پښې يبل;پښې ابلې;پښې لوڅ;يبلي;ابل
  2. [chi4 jiao3]
    í竲
    پښې لوڅې په بيبلې پښې شوې;پښې يبل;پښې ابلې;پښې لوڅ;يبلي;ابل