Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

转送

[zhuan3 song4]
锣癳
( لكه كور يا وظيفه );( لكه ميراث );ابلاغول;انتقال;انتقالول;انتقالېدل;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;بدليده;پاتې كيدل;تاجيل;تبديل;تبديلول;تبديلي;تعطيلول;تېرول;ټاپه كول;چلول;خبرلوڅ;خبرنګار;دروستل;ديوه ځای نه بل ځای ته نقل کول;راپورتر;شاته کول;کور بدلول;منتقلول;موټر بدلول;نقل;تحويلول;نقلول;ولکه;بارکښي;تحويل;روانه;سپارل