Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
妖冶 妖妇 妖娆 妖术 妖物 妖艳
妖冶 妖妇 妖娆 妖术 妖物 妖艳

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

妖妇

[yao1 fu4]
Н包
پړول;پوچ خولى;پوچ ويل;تادیبول;ترټل;توبيخ;دګل;ډوګول;زورلې كول;زياړى كول;ښكنځل;ښكنځل كېدل ښكنځونكى;ګرمول;ګواښل;ګواښېدل;ګوسنډل;سپېرګل;دودول;وندل;پټکه