Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

投降

[tou2 xiang2]
щ
پرېښودل;پرېښوول;پريښودل;تخفيف;ترک;ترکول;تسليم;تسليمېدل;تسليمېدنه;خوشې كول;سپارل;سلامي;غاړه ايښودل;غاړه ايښودنه;تسليمېده;کم طاقته;زنګون لګول;ځان د... لاس ته سپارل;غاړه اېښودل