Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交办的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

交办的事务

[jiao1 ban4 de5 shi4 wu4]
ユ快ㄆ叭
پروانګي;کميسيون;ماتومی;(برت);(دلالى);برات;بکاری;بورډ;پلاوی;په خدمت مقررول;په عسكرى تشله كې هټى پا تحو يلخانه چه عسكروته لوازم ځنې وركوى;پېک;جرګه ګۍ;حواله;دكوم كار كړنه;دلالي;ديوه كارحق الزحمه;ديوه مخصوص كار دپاره صلاحيت;صلاحيت وركول;قيموميت;ګمار نه;كميسار;كميسيون;کمېشن;له صلاحيت لرونكو خلكو څخه جوړه شوې كميټه وكالت;ماتومى;هيئت;واك;;سفارش;کميته;دستوري;مرکه;سپارښت;سپارنه;انجمن;بورد;پرول دودی;امر;حُكُم;كمېشن;كميسون;ماموريت