Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逼人 逼债
逼人 逼债

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

逼人

[bi1 ren2]
笹
پرس;اثنا;اضطراري;آلفته;آن;بېړنی;بيړه من;بيړو;تلوار ګرندی;تلوارګندی;تلواري;تليوار ګندی;دمک;رپ;سترګرپ;شېبه;عاجل;فوري;لحظه;لمحه;مبرم;لاس تېره;سم لاسی;کښېکښنه;تضييق;مستعجل;کښېختنه;سردست;ضرور