Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纸板
纸板

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[zhi3]

پتک;اخبار;پروانګي;په كاغذ كښې نغښتل;جريده;دستاوېز;روزنامه;ژورنال;سند;فرشول;قلم;كاغذ;کاغذ;کاغذي;لاسوند;ماده;مقاله;ورځپاڼه;قرطاس;بي بي;بانك نوټ;برسېرن;دبېړۍ يا كس دپېژندنې سند;راپور;ظاهري